Day: February 21, 2018

Mousse-

อธิบายเกี่ยวกับ น้ำมัน (Pomade)

ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าน้ำมันสำหรับจัดแต่งทรงผมในที่นี้ไม่ใช่น้ำมันประเภทเดียวกับการนำมาทำอาหารหรือพวกน้ำมันใช้ในงานอุตสาหกรรมใดๆ ทั้งสิ้น มันคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง น้ำมันสำหรับใส่ผมหรือ Pomade จะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพ