Month: March 2018

Mousse

อธิบายเกี่ยวกับ มูส (Mousse)

เชื่อว่าหลายบ้านน่าจะมีมูสใส่ผมวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งกันแน่นอน โดยเฉพาะสาวๆ ที่มักจะนิยมใช้งานมูสใส่ผมกันประจำแต่แท้จริงแล้วรู้หรือไม่ว่าเวลาเราเลือกใช้งานมูสเป็นระจำนั้นมันได้ให้ประโยชน์ตรงส่วนไหนกับเส้นผมของเราบ้าง ทำความเข้าใจกันก่อนว่ามูส