Day: December 23, 2017

Spray

อธิบายเกี่ยวกับ สเปรย์ (Spray)

ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยใช้งานหรือไม่ก็ต้องคุ้นเคยกับสเปรย์กันเป็นอย่างดี นี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมที่คุ้นเคยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องเซตผมเป็นประจำ ไม่ก็เรามักเห็นสเปรย์อยู่ตามร้านทำผมไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็พบเจอได้ทั้งสิ้นสาเหตุ